Yksilöllinen tuki

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön palveluiden lähtökohtana ovat päämiestemme yksilöllisen tuen tarpeet.

Yksilöllisestä tuesta sovitaan palvelusuunnitelmassa. Se tehdään yhdessä vammaisen henkilön, hänen omaistensa ja kotikunnan edustajan kanssa.

Vammaispalvelusäätiössä käytetään SOPU-suunnitelmaa, eli päämiestä tuetaan heidän oman elämänsä ja unelmiensa mukaisesti itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Tuettu päätöksenteko

Säätiössä on tuettua päätöksentekoa varten SOPU-suunnitelma, ”Sopimus Osallisuudesta Päämiehen Unelmiin”.

Tuetun päätöksenteon lähtökohtana on, että kehitysvammainen henkilö käyttää omaa itsemääräämisoikeuttaan ja hänellä on oikeus saada tukea päätösten tekemiseen.

Tuetun päätöksenteon tavoitteena on kannustaa, rohkaista ja tukea henkilöä tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja.

Tukea tarvitaan:

  • vaikeiden asioiden ymmärrettäväksi tekemiseen
  • tietojen hankintaan
  • arkipäivän asioiden pohtimiseen
  • vaihtoehtojen etsimiseen
  • valinnan tai ratkaisun etujen ja haittojen punnitsemiseen.

Yksilöllisen tuen laatukriteerit

Vammaispalvelusäätiö on sitoutunut Kehitysvamma-alan asumisenneuvottelukunnan yksilöllisen tuen laatukriteereihin:

Yksilölliset palvelut

Palvelut vastaavat palvelun käyttäjänyksilöllisiä tarpeita

Tuettu päätöksenteko

Palvelun käyttäjä vastaa omista asioistaanja saa siihen tukea

Kunnioittava kohtelu

Palvelun käyttäjää kohdellaan kunnioittavasti

Lain mukaiset palvelut

Palvelun käyttäjän palvelut ovat riittäviäja lainmukaisia

Ihmisoikeuksien turvaaminen

Palvelut turvaavat palvelun käyttäjänihmisoikeudet

Osallisuus lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa

Palvelun käyttäjä on mukana lähi-yhteisössä ja yhteiskunnassa