top of page

Tietosuojaseloste

Tämä on Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö sr:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.4.2021. Viimeisin muutos 19.5.2022.

 

1. Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö sr

Harjukatu 12, 40100 Jyväskylä

puh. 020 766 1181

Y-tunnus: 1842317-5

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Matleena Pihlaja

toimitusjohtaja

040 550 8202

matleena.pihlaja@ksvs.fi

 

3. Rekisterin nimi

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön www-sivusto: www.ksvs.fi

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivustomme (www.ksvs.fi) käyttäjät voivat jättää Ota yhteyttä -lomakkeella palautetta tai yhteydenottopyynnön. Henkilötietojen täyttäminen lomakkeelle on vapaaehtoista. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenotto asiakkaisiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Lomakkeen käyttäjä antaa tietonsa täyttäessään suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn palautteeseen vastaamisen, palautteen käsittelyn ja yhteydenottopyynnön toteuttamisen ajaksi.

 

Tietoja käytetään vain palautteen tai yhteydenottopyynnön käsittelyyn ja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti ja hänellä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa. Samalla käyttäjä antaa suostumuksensa KSVS:lle olla yhteydessä tässä lomakkeessa mainittuihin henkilöihin tai tahoihin palautteeseen tai yhteydenottopyyntöön liittyvissä asioissa. 

5. Rekisterin tietosisältö

Tällä sivustolla käytetään Google Analytics -palvelua, joka kerää käyttäjistä anonyymiä tietoa evästeiden avulla. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Yhteydenottolomakkeilla olevia tietoja ei käytetä markkinointitarkoitukseen, vaan ainoastaan tietojenantajan suoraan kontaktointiin KSVS:n toimesta.

Yhteydenottolomakkeelta tallennettavia tietoja ovat: Nimi, sähköposti, puhelinnumero, yritys, yrityksen www-sivuston osoite, viesti. Sivusto ei tallenna vierailijasta yksilöivää lomaketta lukuun ottamatta.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ainoastaan www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Mitään tallennettuja tietoja ei julkaista. Yksilöiviä tietoja ei siirretä eteenpäin.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Evästekäytännöt ja uudelleenmarkkinointi

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Lisätietoa Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Kunnioitamme aina käyttäjien yksityisyyttä, emmekä koskaan tallenna evästeisiin käyttäjää yksilöivää tietoa. Käyttäjän tunnistaminen evästeiden perusteella ei ole mahdollista.

bottom of page