Kehitystyö

Säätiö kehittää sekä omaa toimintaansa että osallistuu valtakunnalliseen ja maakunnalliseen kehitys- ja tiedotustoimintaan.

Suurin osa kehitystyöstä tapahtuu erilaisten hankkeiden ja projektiryhmien kautta. EFQM- laatujärjestelmä tukee säätiön sisäistä kehitystä ja sen seurantaa.

Säätiö osallistuu Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) valtakunnalliseen kehitystyöhön.

Säätiö osallistuu Kehitysvammaliiton IMO-hankkeeseen. Tarkoitus on ennakoida itsemääräämisoikeuslain voimaantuloa ja kouluttaa henkilöstöä lain hengen mukaisiin työkäytäntöihin.

 

KSVS:llä ei ole tällä hetkellä käynnissä olevia projekteja.