Säätiö

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön toiminnan tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Vammaispalvelusäätiössä on asumispalveluja, työ- ja päivätoimintaa, kriisi- ja perhepalveluja sekä yksilöllisiin sopimuksiin perustuvia palveluja. Kehittämisprojektien puitteissa järjestetään koulutusta ja konsultaatiota sekä luodaan ja toteutetaan uusia palvelumuotoja.

Säätiö toimii kaikissa palveluissaan YK:n vammaisten ihmisoikeuksien mukaisesti. Yhteiskunnallisena vaikuttajana pidämme yllä keskustelua vammaisten henkilöiden tasa-arvoisesta asemasta ja osallisuudesta.

Säätiön tarkoituksena on edistää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden elinolosuhteita yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä ja kehittää palvelujärjestelmiä vastaamaan heidän tarpeitaan. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat luotettavuus, ihmisarvon kunnioittaminen ja kehittyminen.

Yleishyödyllinen toimija

Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiön hallinnosta on kolmannen sektorin toimijoita 60 %, minkä johdosta säätiö on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon. Toimijatahot eivät omista säätiötä, vaan säätiö on itsenäinen oikeusorganisaatio, jonka toimintaa ohjaavat omat säännöt sekä säätiölait.

Säätiön toimijatahot

Säätiön toimijatahoihin kuuluvat mm.:

  • Jyväskylän kaupunki
  • Jämsän kaupunki
  • Keski-Suomen Autismiyhdistys ry
  • Keski-Suomen CP-yhdistys ry
  • Keski-Suomen kehitysvammaisten tuki ry
  • Keski-Suomen kehitysvammaisten tukipiiri ry
  • Suomen Angelman-yhdistys ry
  • Viitasaaren kaupunki
  • Äänekosken kaupunki

 

KSVS-huoneentaulu-arvot-2019