top of page
Miitti-logo

MIITTI-hanke

MIITTI-hankkeen tarkoituksena on tukea erityisessä syrjäytymisvaarassa olevia neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia nuoria ja nuoria aikuisia vahvistamalla itsenäistymisen taitoja, omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämistä, sekä arjen perustoimien harjoittelemista.

Hankkeen tavoitteena on löytää nivelvaiheessa olevat nuoret, jotka ovat jääneet tai ovat jäämässä palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Hankkeessa huomioidaan myös nepsy-nuorten ja nuorten aikuisten lähipiiri, jota tuetaan tarjoamalla lähipiirille mahdollisuus vertaistukeen. Tukea tarjotaan yksilöllisen tarpeen ja suunnitelman mukaisesti joko digipohjaisena palveluna tai yksilöllisenä tukena arjen toimissa.

 

Hankkeessa etsitään yhteistyökumppaneiden kanssa erityisessä syrjäytymisvaarassa olevia nepsy-nuoria, joilla on vaikeuksia saada opiskelu-, työ- tai työharjoittelupaikkaa tai jonka arjesta puuttuu mieluisa tekeminen, esim. taideharrastus, eläinten kanssa toimiminen, liikunta tai joku muu mielenkiinnon kohde, joko ryhmässä tai yksin. Yhdessä nuoren ja hänen lähipiirinsä kanssa mietitään, mikä voisi olla hänen omien toiveidensa ja kiinnostuksensa mukaista toimintaa.

 

Hankkeen aikana nuori tai nuori aikuinen saa tukea suunnitella omaa elämäänsä ja asettaa tavoitteita. Nuorella on kokemuksia opiskelu- ja työmahdollisuuksista tai mielekkäästä harrastuksesta. Hän kokee voivansa paremmin. Hankkeessa koottavan tiedon pohjalta syntyy räätälöity henkilökohtaisen tuen polku, joka osaltaan tukee kuntien palvelujärjestelmää.

MIITTI-hankkeen henkilöstö

Anu.jpg

Anu Heikelä

Hankekoordinaattori

anu.heikela@ksvs.fi

050 322 8585

Miitti2.jpg

Roosa Muhonen

Hanketyöntekijä

Miitti-hanke somessa
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page