Kriisi- ja perhepalvelut

Kriisipalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat välitöntä, ympärivuorokautisesti valvottua, yksilöllistä ohjausta turvatussa ympäristössä. Kriisipalveluiden tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin kohentuminen ja sen myötä paluu kotiin ja lähipalveluiden piiriin.

Kriisipalvelu Lehtolan asuntoryhmässä

Kriisipalveluissa tuetaan ja autetaan, jos vammaisella henkilöllä on itseensä tai ympäristöönsä kohdistuvaa uhkaa.

Kriisipalvelu sijaitsee Suolahdessa Lehtolan asumisyksikössä. Henkilöstöllämme on vahva osaaminen haastavasti käyttäytyvien henkilöiden ja tilanteiden sekä autististen henkilöiden tukemiseen.

Voit soittaa mihin aikaan vuorokaudesta tahansa numeroon 0400 295 208.

Ympärivuorokautinen päivystys

Soita päivistysnumeroomme

0400 295 208