toimariuusi

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön toimintakeskus muutti vuodenvaihteessa uusiin tiloihin Suolahden keskustaan ja samalla sai uudeksi nimekseen Toimintakeskus Veturi.

Olemme olleet Kehitysvammaliiton päivä- ja työtoiminnan kehittämishankkeessa mukana, ja tämän myötä olemme arvioineet ja lähteneet kehittämään omaa toimintaamme. Pääteemaksi kehittämisessä on noussut asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen: kuinka asiakkaat voivat itse vaikuttaa työpäiviensä sisältöön, tehdä valintoja ja kokeilla uusia työtehtäviä. Jokaisen asiakkaan viikko-ohjelma on käyty läpi asiakkaan omia toiveita kuunnellen, vahvuuksia hyödyntäen ja yhdessä miettien, mikä olisi mielekästä sisältöä päivään.

Veturin ohjaajat ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka suunnittelevat asiakkaiden kanssa yksilölliset viikko-ohjelmat. Ohjaajien takataskuista löytyy monenlaista toimintaa ja välillä opettelemme yhdessä uusia hommia. Toiminnan suunnittelussa ohjaajat huomioivat myös vuodenajat sekä muut ajankohtaiset ja pinnalla olevat asiat.

Veturin päivittäisessä arjessa vahvoina teemoina ovat ekologisuus ja kierrätys. Veturilla kierrätetään vanhat kankaat kuteiksi ja asiakkaiden käsissä valmistuukin kauniita poppanoita ja mattoja valmiiksi tuotteiksi. Puramme myös elektroniikkaa ja osan osista hyödynnämme myyntituotteiden valmistuksessa, loput kierrätämme asianmukaisesti. Muuton myötä olemme alkaneet entistä enemmän tehdä yhteistyötä lähialueiden yritysten kanssa, ja niistä onkin löytynyt meille mukavasti pieniä tehtäviä.

Veturilla on sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista toimintaa. Osa asiakkaista käy töissä oman ohjaajan tai avustajan kanssa, osa tulee itsenäisesti töihin. Ryhmien koot vaihtelevat toiminnan ja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Lisätietoja antavat ja paikkakyselyihin vastaavat Veturin vastaava ohjaaja Tuovi Kinnunen, p. 0400 237 147, ja johtaja Katariina Vepsäläinen, p. 050 736 5929.