toimintakeskus-6-2020

Olemme avanneet Toimintakeskuksen kesäkuun alusta lähtien tarvittavia erityisjärjestelyitä käyttäen ja turvallisuusmääräyksistä huolehtien. Ryhmäkoko on aluksi pienempi eivätkä eri asumisryhmien asukkaan ole tekemisissä toistensa kanssa työpäivän aikana. Työtoiminnan käynnistämisen ensimmäisessä vaiheessa tarjoamme työtoimintaa säätiön asumispalveluiden piirissä oleville asiakkaille.

Niille asiakkaille, jotka eivät asu säätiön asumispalveluiden piirissä, emme Toimintakeskuksen palveluja pysty tarjoamaan vielä kesäkuussa. Heille työtoiminta pyritään käynnistämään elokuusta alkaen asteittain, mikäli olosuhteet sen sallivat. Tähän liittyen annamme myöhemmin tarkempaa informaatiota.

Asiakkaille, joiden työtoiminta ei ala vielä kesäkuussa, on meidän mahdollista tarjota ns. etätyötä, jossa työtehtävät suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle päämiehelle sopivaksi. Etätyössä voidaan monipuolisesti hyödyntää tekniikkaa: antaa erilaisia tehtäviä sähköpostitse tai järjestää Teams-videopuheluiden välityksellä musiikki-, bingo-, keskustelu- ja jumppahetkiä.

Säätiön asumispalveluissa asuvien asiakkaiden on mahdollista saada etätyöhön myös live-ohjausta, jolloin asumisyksiköissä päästään tekemään samoja työtehtäviä kuin Toimintakeskuksellakin – esimerkiksi askartelua, purkamista, rakentamista, pihatöitä ja leivontaa.

Mukavaa kesän alkua kaikille. Pysytään terveinä!