Vammaispalvelusäätiön henkilöstöstä valmistui tänä keväänä kolme uutta NEPSY-ohjaajaa: Hanna Harsunen, Marja Hoppula ja Anna Ritari. NEPSY-ohjaajan koulutus antaa valmiudet neuropsykiatrisen valmennuksen antamiseen henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja neuropsykiatrisia erityispiirteitä, kuten Asperger, ADHD, ADD tai Touretten oireyhtymä.

Tässä Savivuoren asunnoilla ohjaajana työskentelevän Hanna Harsusen mietteitä koulutuksesta:

”Aluksi koulutus oli paljolti jo vanhojen asioiden kertaamista. Kerrattiin, mitä piirteitä kuuluu autisminkirjoon, ADHD:hen, Touretteen ja OCD-pakko-oireisiin. Koulutuksen edetessä sain kuitenkin paljon työkaluja omaan työhöni.

Asiakkaan kehitysvammaisuus tuo valmennukseen omat haasteensa; miten varmistaa ymmärtääkö asiakas todella, mistä on kysymys, tai miten saada asiakkaan omat tavoitteet oikeasti esille? Valmennuksellinen työote ja valmennuksen menetelmät ovat sovellettavissa myös kehitysvammaisten kanssa työskenneltäessä, vaikka valmennusprosessia kokonaisuutena ei voitaisikaan toteuttaa.

Savivuoressa käytetään mielestäni kuntouttavassa työotteessa hyvin paljon neuropsykiatrisen valmennuksen toimintaperiaatteita. Kuvia ja sosiaalisia tarinoita käytetään apuna kommunikoinnissa ja ennaltaehkäisevänä toimintatapana siirtymätilanteissa. Asiat pilkotaan mahdollisimman pieniksi. Visualisointia käytetään apuna jokapäiväisen elämän sujumisessa.

Varsinaisen valmennusprosessin suorittaminen omassa työssäni on hankalaa, koska siihen on vaikea rajata tiettyä tilaa, aikaa ja paikkaa. Valmennusta tehdään osana jokapäiväistä työtä.”