Näyttökuva 2021-12-30 kello 15.29.53Hyvää uutta vuotta 2022 Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön henkilöstölle, hallitukselle ja sidosryhmille täältä Jyväskylän Harjukadulta. Olen aloittanut säätiöllä palvelupäällikkönä maanantaina 20.12.2021. Ensimmäiset työpäivät ovat takanapäin, joten nyt on esittäytymisen aika.

Olen Jari-Pekka Thil ja minulla on noin 13 vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalan palveluiden eri tasoilta. Ennen sosiaali- ja terveysalaa olen työskennellyt esimerkiksi puolustusvoimissa sekä tekniikan alalla. Koen, että kokemukset alan ulkopuolelta, sekä pitkä työkokemus sosiaali- ja terveysalan palveluiden rajapinnoilta ovat osa vahvuuksiani. Värikäs kokemus on tuonut mukanaan myös näkökulmanottokykyä ja avarakatseisuutta. Sosiaali- ja terveysalan johtamistyössä minulle on kertynyt kokemusta sekä henkilöstöhallinnon että työsuojelun parista. Viimeiset 7 vuotta ennen nykyistä työtehtävääni palvelupäällikkönä toimin Keski- Suomessa sosiaalialan palveluita tuottavan organisaation johtoryhmän jäsenenä sekä lastensuojelun sijaishuollon lasten- ja nuorisopsykiatrisen erityisyksikön johtajana.

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (YAMK). Sairaanhoitaja-opinnoissani syvennyin psykiatriseen hoitotyöhön. YAMK-koulutukseni on sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen maisteri tutkinto. Olen opiskellut myös SOTE-JET -koulutuksen, eli sosiaali- ja terveysalan johtamisen erikoisammattitutkinnon. Olen utelias ja tiedonnälkäinen persoona, joka seuraa aktiivisesti sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöä, sekä työelämän erilaisia ilmiöitä. Yhä kompleksisempi, dynaamisempi sekä tehokkaampi työelämä onkin ohjannut minua uudelleen tarkastelemaan erityisesti henkilöstön työhyvinvointiin, osallisuuteen ja osaamiseen liittyviä kysymyksiä. Työelämässä olen saanut olla todentamassa henkilöstön työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden kokemusten olevan saavutettavissa luottamuksella ja yhteispelillä. Tiimien toiminnan peruskivillä.

Tulen tutustumaan ja vierailemaan yksiköihimme alkuvuoden 2022 aikana.

yhteistyöterveisin, Jari-Pekka Thil