Kehitystyö

Säätiö kehittää sekä omaa toimintaansa että osallistuu valtakunnalliseen ja maakunnalliseen kehitys- ja tiedotustoimintaan.

Suurin osa kehitystyöstä tapahtuu erilaisten hankkeiden ja projektiryhmien kautta. EFQM- laatujärjestelmä tukee säätiön sisäistä kehitystä ja sen seurantaa.

Säätiö osallistuu Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) valtakunnalliseen kehitystyöhön.

Säätiö osallistuu Kehitysvammaliiton IMO-hankkeeseen. Tarkoitus on ennakoida itsemääräämisoikeuslain voimaantuloa ja kouluttaa henkilöstöä lain hengen mukaisiin työkäytäntöihin.

 

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiöllä on parhaillaan käynnissä STEA:n (ennen RAY) rahoittama kehitysvammaisten itsemääräämisoikeutta koskeva projekti. Projektissa kartoitetaan kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden toteutumisen nykytilaa heidän yksilöllisiä palvelujaan koskevissa ratkaisuissa Keski-Suomessa sekä selvitetään tulevia toteutumismahdollisuuksia. Tavoitteena on olla mukana vaikuttamassa siihen, että kehitysvammaisten näkökulma otetaan riittävästi huomioon uudistustyössä sosiaali- ja terveysalalla sekä osallistaa kohderyhmää itseään koskevaan päätöksentekoon.

Lisätietoja projektista mielellään antaa projektityöntekijä Emilia Lampi-Mäkelä, emilia.lampi-makela@ksvs.fi, 050 354 5215.