Säätiö

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön toiminnan tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Vammaispalvelusäätiössä on asumispalveluja, työ- ja päivätoimintaa, kriisi- ja perhepalveluja sekä yksilöllisiin sopimuksiin perustuvia palveluja. Kehittämisprojektien puitteissa järjestetään koulutusta ja konsultaatiota sekä luodaan ja toteutetaan uusia palvelumuotoja.

Säätiö toimii kaikissa palveluissaan YK:n vammaisten ihmisoikeuksien mukaisesti. Yhteiskunnallisena vaikuttajana pidämme yllä keskustelua vammaisten henkilöiden tasa-arvoisesta asemasta ja osallisuudesta.

Toiminnan arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, vammaisen henkilön oikeudet yhteiskunnan täysivaltaiseen ja arvokkaaseen jäsenyyteen sekä vammaisten henkilöiden omien voimavarojen hyödyntäminen ja siihen liittyvä vastuu omasta elämästään.

Yleishyödyllinen toimija

Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiön hallinnosta on kolmannen sektorin toimijoita 60 %, minkä johdosta säätiö on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon. Toimijatahot eivät omista säätiötä, vaan säätiö on itsenäinen oikeusorganisaatio, jonka toimintaa ohjaavat omat säännöt sekä säätiölait.

Säätiön toimijatahot

Säätiön toimijatahoihin kuuluvat mm.:

  • Jyväskylän kaupunki
  • Jämsän kaupunki
  • Keski-Suomen Autismiyhdistys ry
  • Keski-Suomen CP-yhdistys ry
  • Keski-Suomen kehitysvammaisten tuki ry
  • Keski-Suomen kehitysvammaisten tukipiiri ry
  • Suomen Angelman-yhdistys ry
  • Viitasaaren kaupunki
  • Äänekosken kaupunki

 

KSVS-huoneentaulu-Arvot-A4-valmis_pieni