Kriisi ja perhepalvelut

Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat välitöntä ympärivuorokautisesti valvottua yksilöllistä ohjausta turvatussa ympäristössä. Palvelun tavoitteena on hyvinvoinnin kohentuminen sekä paluu kotiin ja lähipalveluihin.

Kriisipalvelu Lehtolan asuntoryhmässä

Kriisipalveluissa tuetaan ja autetaan jos vammaisella henkilöllä on itseensä tai ympäristöön kohdistuvaa uhkaa.

Kriisipalvelu sijaitsee Suolahdessa Lehtolan asunnoilla. Henkilöstöllä on vahva osaaminen haastavien tilanteiden henkilöiden sekä autististen henkilöiden tukemiseen.

Voit soittaa mihin aikaan vuorokaudesta tahansa numeroon 0400 295 208.

Ympärivuorokautinen päivystys

Soita päivistysnumeroomme

0400 295 208