vetoomus-VTR-rahoitus

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet, sosiaalialan osaamiskeskukset ja Sosiaalityön tutkimuksen seura vetoavat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan sosiaalityön tutkimuksen vahvistamisen tärkeydestä. Vetoomuksessa vaaditaan sosiaalityön tutkimusrahoitusta koskevan lain voimaan saattamista välittömästi, jotta sosiaalityön tutkimukselle kuluvalle vuodelle suunniteltu rahoitusvaraus voitaisiin vahvistaa seuraavassa lisäbudjetissa ja hyödyntää välittömästi muun muassa koronan tuomien kärjistyvien sosiaalisten kysymysten tutkimukseen.

Ehdotettu laki toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksia, joiden mukaan voimavarat sosiaalialan tutkimukseen sekä kehittämiseen turvataan pitkäjänteisesti, rakennetaan Suomen sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämisrakenne ja luodaan erillinen sosiaalityön tutkimusta ja sen osaamisen vahvistamista tukeva valtion rahoitus.

Ainoana sosiaalihuollon kysymyksiin keskittyvänä tieteenalana sosiaalityön tutkimus vastaa erityisesti alan menetelmien ja käytäntöjen kehittämiseen liittyvästä tutkimuksesta. Sosiaalityön tutkimusrahoitusta koskeva lakiesitys on tullut entistäkin tärkeämmäksi koronaan liittyvän pandemian vuoksi, johon liittyvät päätökset ja rajoitukset ovat aikaansaaneet jo nyt isoja yhteiskunnallisia muutoksia, joilla on vakavia ja pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisten elämässä ja arjessa. Varsinkin lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista on jo tällä hetkellä suuri huoli.

Sosiaalihuollon asiantuntijoiden mukaan sosiaalityön tutkimuksen kautta voidaan vahvistaa tutkimusperustaista toimintakulttuuria sosiaalityössä, ja se voi pitkällä aikavälillä tuoda ratkaisuja myös sosiaalityöntekijäpulaan ja työntekijöiden vaihtuvuuden ongelmiin. Tämä on tärkeä seikka huomioitavaksi kasvavan palvelu- ja työpaineiden aikana sosiaali- ja terveydenhuollossa.