Kehitysvammaisten henkilöiden eläessä yhä vanhemmiksi monet ikääntymiseen liittyvät sairaudet kuten muistisairaudet koskettavat myös heitä. Kehitysvammaisilla dementian esiintyvyys on keskimäärin sama kuin väestössä (n. 7–13 %). Kehitysvammaisten dementiaan liittyy kuitenkin erityispiirteitä, kuten Downin oireyhtymässä kohonnut riski sairastua muistisairauteen. Esiintyvyys on noin 50 % eli joka toinen Down-henkilö sairastuu elämänsä aikana.

Muistisairauden tunnistaminen kehitysvammaisilla on ollut haastavaa, sillä esimerkiksi valtaväestölle suunnitellut muistitestit eivät sellaisenaan ole toimineet. Oireet sekoittuvat myös helposti muuhun haastavaan käytökseen tai ne on voitu tulkita ikääntymiseen liittyvinä normaaleina muutoksina. Muistisairauksien tunnistaminen ja diagnosoiminen vaativat monipuolista osaamista ja moniammatillista yhteistyötä. Tammikuussa 2018 julkaistua suomennettua kehitysvammaisille suunniteltua varhaisen tunnistamisen välinettä voi käyttää apuna jatkossa, mikäli epäilee esimerkiksi läheisellään tai asiakkaallaan muistisairautta.

NTG-Early Detection Screen for Dementia (NTG-EDSD) on tarkoitettu varhaiseksi seulontavälineeksi kehitysvammaisille henkilöille, joilla epäillään tai joilla on huomattavissa varhaisia tunnusmerkkejä muistisairaudesta. NTG-EDSD ei ole arviointi- tai diagnostinen väline vaan seulontaväline, jota lähityöntekijät ja läheiset voivat käyttää toimintakyvyn heikkenemisen, terveysongelmien ja olennaisen tiedon kirjaamiseen.

On suositeltavaa, että menetelmää käytetään vuosittain tai tarpeen mukaan 35-vuotiailla ja sitä vanhemmilla henkilöillä, joilla on todettu Downin oireyhtymä sekä muilla riskissä olevilla kehitysvammaisilla henkilöillä, joilla epäillään muistisairautta. Lomakkeen voi täyttää kuka tahansa, joka tuntee henkilön hyvin (suositus yli 6 kk). Lomake on helppo ja nopea täyttää (15–60 min).

Suomenkielisen lomakkeen löydät täältä: https://aadmd.org/sites/default/files/NTG-EDSD%20Finnish.pdfMuisti