Kartoitamme kyselyllä maakuntamme alueella olevaa palveluntarvetta:

  • kotiin vietävän yksilöllisen tuen tarvetta
  • asunnon tarvetta ja
  • muuta mahdollista palveluntarvetta.

Kysely on suunnattu palvelun tarpeessa oleville henkilöille sekä heidän läheisilleen ja omaisilleen. Vastaamaan pääsee alla olevan linkin kautta.

https://link.webropolsurveys.com/S/C740F75E89620978

Vastaajan tiedot eivät käy ilmi vastauksista. Mikäli haluatte, että säätiön edustaja on Teihin yhteydessä palveluntarpeen tarkemman kartoittamisen osalta, niin täyttäkää kyselyn lopussa olevat yhteystiedot-kohta.

Kiitos vastauksistanne jo etukäteen!