Säätiön strategiatyöhön ja suunnitteluun osallistuu lähes 20-henkinen työryhmä, jossa ovat edustettuina säätiön hallitus, esimiehet sekä asumisryhmien ohjaajat. Lisäksi ryhmässä on kunnan luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita sekä asukkaiden omaisia.

Osana toimintaympäristön hahmottamista olemme toteuttaneet kyselyt asukkaidemme omaisille, kuntayhteistyökumppaneille, työntekijöillemme sekä avoimena kyselynä kaikille asiasta kiinnostuneille. Suuret kiitokset kaikille vastanneille!

Tekemisemme jatkuu, ja tavoitteenamme on saattaa suunnittelutyö päätökseen ja säätiön hallitukselle käsiteltäväksi kesällä 2019.