water-lily-flower-2633791_1280

Liian monessa organisaatiossa toiminta tähtää kapeasti vaikeasti kehitysvammaisten elämän ylläpitämiseen hyvän elämän mahdollistamisen sijaan. Hyvää elämää edistävän toimintakulttuurin luominen on tietoista ja pitkäjänteistä työtä, jossa kehitetään sekä yhteisesti jaettuja arvoja ja normeja että hoivatyön organisointia ja resursointia siten, että henkilökunnan on mahdollista toteuttaa noita arvoja arjessa.

Vaikea kehitysvammaisuus ja hyvä elämä -tutkimushankkeessa aiheeseen paneuduttiin seuraamalla kuuden vaikeasti kehitysvammaisen henkilön elämää ryhmäkotien ja muiden heidän arkeaan kehystävien palveluiden piirissä. Tutkimushankkeen teki kansainvälisestikin katsoen harvinaislaatuiseksi se, että hankkeen tutkijat kulkivat vaikeasti kehitysvammaisten osallistujien vierellä useiden kuukausien ajan pyrkien ymmärtämään heidän arkeaan ja sen laatua heidän näkökulmastaan.

Lue lisää:

https://www.kehitysvammaliitto.fi/myos-vaikeasti-kehitysvammainen-henkilo-haluaa-elaa-omannakoistaan-elamaa/