Image-2

Valtakunnallisen, sosiaalityön käytäntöjä kehittävän VamO-hankkeen (2016–2019) toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan sekä vammaiset lapset että heidän perheensä (n=92) kokivat, että lapsilla on vähän mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihinsa, lapsen mielipidettä ei kysytä ja keskustelua työntekijän kanssa on liian vähän.

Toisaalta lapset itse toivoivat hyvin yksinkertaisia asioita, kuten sitä, että tapaamiset pidettäisiin joko kotona tai muussa tutussa ympäristössä. Lisäksi lapset toivoivat, että työntekijä kuuntelisi, olisi aidosti kiinnostunut ja käyttäisi puheensa tukena erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä, kuten kuvia, tukiviittomia tai tablettia. Myös vanhemmat pitivät tärkeänä, että työntekijöillä olisi taitoa käyttää näitä menetelmiä ja kommunikoida suoraan lapsen kanssa niillä keinoilla, jotka lapsella on käytössään.

Sosiaalityöntekijöiden on tärkeää tietää, mistä hakea lisää tietoa kommunikointia tukevista menetelmistä ja valita tilanteeseen sopivimmat välineet. THL:n Vammaispalvelujen käsikirjasta löytyy VamO-hankkeen tuottama ja vammaissosiaalityön ammattilaisille suunnattu työkalupakki, johon koottuja välineitä ammattilainen voi käyttää havainnollistamaan ja konkretisoimaan asioita lapselle.

Lue lisää:

https://tikonen.fi/aiheet/puhevammaisuus/miten-kuulla-puhevammaista-lasta-tai-nuorta/