Maakunta-ja-sote-uudistusKäynnissä oleva maakunta- ja sote-uudistus on Suomen historian suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiössä on tutustuttu mielenkiinnolla nyt luettavissa olevaan, maakunnan tehtäviä hahmottelevaan järjestämissuunnitelmaan. Suunnitelma kattaa kaikki maakuntaan siirtyvät palvelut alueellisesta tienpidosta lähtien, ja myös vammaisten palveluita käsitellään yhtenä palveluiden osa-alueena luvussa 17.16. Monelta osin suuntaviivat ovat samat, joiden mukaisesti toimimme jo nytkin, mutta myös uusia näkökulmia uudistus tuo tullessaan.

Asiakirja löytyy osoitteesta http://www.ks2020.fi/wp-content/uploads/2018/01/Jarjestamissuunnitelma_julkaistava_versio_15012018.pdf. Se on julkaistu kommentteja varten ja asiasisältöjä kehitetään edelleen.

Järjestämissuunnitelman 1. luonnos on kommentoitavana myös Otakantaa.fi:ssä, missä kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun aiheesta. Suunnitelmasta voi myös jättää vapaamuotoisia lausuntoja Oikeusministeriön lausuntopalvelu.fi -sivustolla.